USBケーブル

USB Type-C 対応ケーブルをお探しの方
機器側対応コネクタ
USB Type-A 対応ケーブルをお探しの方
機器側対応コネクタ
USB Type-B 対応ケーブルをお探しの方
機器側対応コネクタ
USB Type-miniB 対応ケーブルをお探しの方
機器側対応コネクタ
USB Type-microB 対応ケーブルをお探しの方
機器側対応コネクタ

USB Type-Cケーブル

USB Standard-A - USBType-C

USB Standard-C - USBType-C

USB Standard-A - USBType-B

スタンダード(USB A - Type-B)

USB Standard-A - USBType-miniB

スタンダード(USB A - miniB)

USB Standard-A - USBType-microB

スタンダード(USB A - microB)

延長タイプ(USB Standard-A - USB Standard-A)

スタンダード(延長ケーブルUSB A - A)

その他のケーブル